Innlevering av båt til båthotellVil ha utført:

Vilkår

Så langt det er mulig må båten tømmes for løse ting, spesielt tekstiler som puter og redningsvester.

Det kan forekomme jordslag på gjenglemt tøy.

Vi tar ikke ansvar for løse ting i båten.

Husk å tømme WC før innlevering.

Oppbevaring på eiers forsikring. Alle båter og motorer må være forsikret gjennom vintersesongen. Haller er godkjent for båtopplag.

Utlevering må varsles minst 14 dager før.